Home ] Up ]

 

"...viņi pulcējas baros un veidojas virknēs, un viņu dzīvais loks savieno apvāršņu malas, un tas ir viņu ceļš, ko tiem debesīs mūžība ierakstījusi zvaigžņu burtiem...

Bet citi paliek tepat.

Arī viņiem ir sava dziesma".

Jānis Plaudis, "Putnu ceļš", 1939.g

 

Прощайте, skolotāja.