Arbetet, som kommer att pågå från mars 2016 till och med hösten 2017, innebär att vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet. I slutändan betyder det en helt ny frekvensplan för hela landet. Omläggningen omfattar både mindre och större sändarstationer.

Bakgrund till frekvensomläggningen

Bakgrunden är ett regeringsbeslut att en del av de frekvenser som idag används för tv-sändningar - det så kallade 700 MHz-bandet (694-790 MHz) - ska avsättas för andra tjänster, till exempel mobilt bredband. 700 MHz-bandet motsvarar cirka 25 procent av dagens sändningsutrymme i marknätet. Genom en omfattande frekvensomläggning och införande av modernare sändningsteknik (DVB-T2) kan vi optimera sändarnätet och därmed bibehålla nuvarande programutbud.

Enligt regeringsbeslutet ska 700 MHz-bandet vara utrymt senast 31 maj 2018.

Berör alla hushåll med tv-antenn

Frekvensomläggningen berör alla hushåll som tar emot tv via marknätet med en vanlig tv-antenn. Det gäller både de som enbart tittar på fri-tv-kanaler och de som har betal-tv via Boxer.

Om man bor i ett flerfamiljshus och har kabel-tv, tittar via satellit eller iptv berörs inte det enskilda hushållet. Däremot måste fastighetsägare, eller den som ansvarar för fastighetens tv-nät och som nyttjar marknätets tv-signaler, ändra i mottagningscentralen så att marknätets programutbud kan tas emot efter frekvensomläggningen.

источник: teracom.se